Om Byråds- og Direktionssekretariatet

Om Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet refererer til kommunaldirektøren og understøtter det politiske arbejde i byrådet og økonomiudvalget samt topledelsens arbejde.

Byråds- og Direktionssekretariatet består af tre teams – Sekretariat og Jura, Kommunikation og Udvikling som tilsammen ledes af en sekretariatschef. 

Byråds- og Direktionssekretariatet servicerer byrådet og direktionen og udarbejder dagsordener og protokoller for Aabenraa Byråd, økonomiudvalget, arbejdsmarkedsudvalget, samt varetager sekretærfunktioner for borgmester, kommunaldirektør, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør og direktion. Det er Staben, der udvalgsbetjener byrådet og økonomiudvalget.

Byråds- og Direktionssekretariatet yder juridisk rådgivning og kommunikationsrådgivning til hele organisationen. Dertil udvikler og vedligeholder Byråds- og Direktionssekretariatet overordnede strategier som Vækststrategi, Vækstplan og Datacenterstrategi samt Bosætningsstrategi. Ansvaret for Aabenraa Kommunes bosætnings- og brandingindsats er ligeledes placeret i Byråds- og Direktionssekretariatet.

Afdelingen har i nogen omfang borger- og virksomhedskontakt – blandt andet i form af direkte borgerhenvendelser til Byråd, borgmester og bosætningsteamet, men også på de sociale medier og behandling af alkoholbevillinger.

 

Hovedopgaver:

Sekretariat og Jura:

 • Udarbejdelse af dagsordener og protokoller for Aabenraa Byråd, økonomiudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og direktionen
 • Udarbejdelse af dagsordener og protokoller for chefforum, store ledermøde, stabschefsmøder og sekretariatsledernetværk
 • Sekretærfunktioner for borgmester, kommunaldirektør og stabs- og arbejdsmarkedsdirektør
 • Servicering af byrådspolitikere
 • Tilrettelæggelse og afvikling af valg og folkeafstemninger
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Administration af alkoholbevillinger
 • Koordinering af aktindsigter på tværs af forvaltninger

 

Kommunikation:

 • Kommunikationsrådgivning for hele organisationen samt medieovervågning og krisekommunikation
 • Ekstern pressehåndtering – herunder udarbejdelse af pressemeddelelser samt besvarelse af pressehenvendelser
 • Strategisk udvikling af indhold på Medarbejderportalen og hjemmesiden aabenraa.dk samt personalebladet Aabne Linjer
 • Sociale medier - herunder strategisk udvikling og drift

 

Udvikling:

 • Udarbejdelse og koordinering af opfølgning på tværgående strategier, spor og planer til Direktion og Byråd, herunder Vækststrategi, Vækstplan og Datacenterstrategi
 • Udviklingsopgaver af specifik og løbende karakter, herunder bidrag til Direktionens strategiske spor og ejerstrategier vedr. kommunalt ejede selskaber, partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og andre eksterne samarbejder f.eks. Sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning
 • Udarbejdelse af notater om emner af strategisk interesse og udpegningssager
 • Planlægning og afholdelse af Aabenraa Kommunes lederkonference
 • Koordinering af Aabenraa Kommunes bæredygtighedsindsats
 • Daglig drift af bosætningsindsatsen - herunder bosætningsteamets kontakt med mulige tilflyttere og nytilflyttere
 • Udvikling og implementering af tiltag til tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere
 • Udvikling og vedligeholdelse af et samlet, bredtfavnende brand, der brander Aabenraa Kommune som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i
 • Rådgivningsservice om brandingkampagner, markedsføringstiltag og events til hele organisationen
 • Udvikling, vedligeholdelse og rådgivning om overholdelse af kommunens visuelle udtryk
 • Prøvelsesmyndighed for danske og nordiske statsborgere, personer med permanent opholdstilladelse/tidsubegrænset opholdsret i Danmark
 • Vielser for danske og udenlandske par samt udstedelse af nye vielsesattester
 • Afholdelse af Grundlovsceremoni to gange årligt

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse - Sekretariatschef
Tlf. 73766260 - tck@aabenraa.dk