IT

Hvordan bruger du Acadre?

I perioden 1.-16. november gennemføres der en brugerundersøgelse af Acadre.

Indhold

    Brugerundersøgelsen skal give et signalement af, hvordan afdelinger og forvaltninger bruger Acadre.

    Alle brugere, der har benyttet Acadre siden 1. marts 2016 får en mail med en invitation til at deltage i brugerundersøgelsen.

    Efter undersøgelsen afholder IT-afdelingen dialogmøder, hvor ledelsesrepræsentanter, de ESDH-ansvarlige og superbrugere fra de enkelte forvaltninger vil blive præsenteret for resultaterne.

    Resultaterne vil også blive sammenlignet med sidste års undersøgelse for at se, om der er sket forbedringer.

    Der vil på møderne blive lagt op til dialog om, hvordan man kan højne niveauet og opnå den bedst mulige udnyttelse af Acadre.