IT

Overgang fra Acadre CM til Acadre Web

Acadre CM overgår til et mere tidssvarende alternativ - nemlig Acadre Web. Læs mere her.

Indhold

  Siden idriftsættelse i 2007, har Acadre CM for mange fungeret som et fast holdepunkt i det daglige arbejde. Mange års opbygning af færdigheder og faste rutiner har gjort mange fortrolige med løsningen og bidraget til, at vi på mange punkter i dag overholder journaliseringspligten samt principperne for god datakvalitet. Alting har imidlertid en ende. Teknologien bag CM-klienten er forældet, hvorfor leverandøren, Formpipe, i en årrække har arbejdet på at udfase CM til fordel for et mere tidssvarende alternativ – Acadre Web.

  Som led i udfasningen af CM stoppede Formpipe allerede i 2022 alt servicering af CM-klienten. Sideløbende har man arbejdet ihærdigt på at udvikle webklienten, så den ud over sin moderne brugergrænseflade, også indeholder tilnærmelsesvis alt den funktionalitet vi kender fra CM - og mere til. Formpipe har intet officielt meldt ud, men udviklingen af webklienten er nu så langt, at CM måske allerede i 2024 lukkes ned. Sker dét, er rettidig omhu nødvendigt. Planen er derfor, at alle slutbrugere i løbet af det næste halve år skal overgå til at bruge webklienten i stedet for CM.

  Selvom mange af funktionerne i webklienten hedder og kan det samme, som det vi kender fra CM, kan overgangen for mange være en stor omvæltning. Det er kun naturligt. Derfor tages diverse tiltag i brug, som tilsammen skal gøre slutbrugernes overgang fra CM til Web så smertefri som muligt:    

  • Undervisning: Alle slutbrugere skal inden for de kommende måneder gennemføre undervisning, med fokus på overgang fra CM til Web. Undervisningsformen vil variere fra afdeling til afdeling (fysiske kurser, onlinekurser med ekstern underviser, e-læring mv.), og vil så vidt muligt være skræddersyet den enkelte afdelings behov. Hvis ikke du allerede har modtaget en indkaldelse, gør du det snart.
  • CM-ikonet fjernes: Når du har været til undervisning, vil CM-ikonet kort tid efter blive fjernet. Som udgangspunkt sker det senest 7 dage efter undervisning, om end der kan være undtagelser. Det hele vil ske automatisk, men fortvivl ej: du skal nok blive informeret i god tid!  
  • Support: Acadre-teamet, de Acadre-ansvarlige, undervisere, superbrugere og andre nøglepersoner har allerede gennemført uddannelse samt gjort sig sine første erfaringer med webklienten. De vil stå klar til at assistere dig, så snart du har udfordringer eller spørgsmål.
  • Fejl og mangler i webklienten: I Acadre-teamet arbejder vi utrætteligt på at løse alle de fejl og mangler der opdages i webklienten – alt sammen i et forsøg på at give den bedst mulige brugeroplevelse. Opdager du en fejl, bedes du lave en opgave i IT-Helpdesk – kun på den måde ved vi, hvad der skal fejlrettes.
  • Overgangsperiode: Der vil et stykke ind i 2024 være behov for, at udvalgte nøglepersoner fortsat har adgang til CM-klienten, såfremt akutte behov for at anvende CM måtte opstå. Forventningen er, at også deres adgange vil blive fjernet i løbet af 2024, om end det er uvist hvornår.

  Har du spørgsmål bedes du tage kontakt til din nærmeste superbruger eller Acadre-ansvarlige. Du finder en liste over dem på Medarbejderportalen (ESDH – Acadre).