Plan, Teknik & Miljø

Aabenraa Kommune inviterer til samarbejde om den grønne omstilling

Som den første kommune har Aabenraa formuleret en klimaerklæring, som virksomheder og institutioner i kommunen kan bakke op om.

Indhold

    Aabenraa Kommune vil gerne tage ansvar for den grønne omstilling og har derfor formuleret en klimaerklæring. Samtidig inviteres virksomheder og institutioner i kommunen til at være en del af Klimaerklæring Aabenraa.

    De fælles løsninger er netop udgangspunktet for kommunens klimaplan fra september 2022. Her forpligter Aabenraa Kommune sig til at leve op til Paris-aftalens målsætninger om at være klimaneutral senest i 2050 samtidig med, at kommunen skal sikre, at den er modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

    Klimaerklæring Aabenraa er blevet til på baggrund af input fra virksomheder, samarbejdspartnere, institutioner og borgere under udarbejdelsen af klimaplanen, og nu kan virksomheder og institutioner bakke op om erklæringen og fremhæve, hvordan de selv arbejder med den grønne omstilling.

    Virksomheder og institutioner med adresse i Aabenraa Kommune kan bakke op om Klimaerklæring Aabenraa, og det er helt op til virksomheden at vælge, hvad de fremhæver som fokusområdet i deres arbejde for den grønne omstilling. Det kan for eksempel være energioptimering af bygninger, bæredygtige indkøb og produktion eller affaldssortering.

    Læs her, hvordan jeres virksomhed eller institution kan bakke op om Klimaerklæring Aabenraa.