Plan, Teknik & Miljø

Spar på energien

Energisituationen i Danmark gør, at vi alle skal tænke mere over, hvordan vi bruger energien.

Indhold

  Vi bliver alle påvirket af krigen i Ukraine og den medfølgende uro om energisituationen. Der er både et prisspørgsmål og måske endnu vigtigere en forsyningssikkerhedsdimension. Det har blandt andet medført, at Regeringen og KL har opfordret kommunerne til at bidrage til at reducere vores strøm og varmeforbrug. Det vil vi i Aabenraa Kommune naturligvis gerne bakke op om. Konkret ønsker vi, at alle bidrager med udgangspunkt i nedenstående spareråd. II skal være opmærksomme på, at anbefalingen om temperaturen på 19 grader ikke gælder hvor kommunen er uden ret over forbrug i borgers boliger, herunder f.eks. botilbuds- og plejehjemsboliger. I den officielle information fra KL lyder det:   ”initiativerne skal igangsættes hurtigst muligt og senest 1. oktober. Dog skal den enkelte institution selv vurdere, om der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at der kan foretages undtagelser. Eksempler på dette kan være sygehuse, laboratorier, døgninstitutioner og plejehjem”.

  De generelle anbefalinger er:

  1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
  2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
  3. At forkorte fyringssæsonen.
  4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum. 

  Vi kommer til at bidrage på forskellig vis, og der er nu i lighed med de seneste år - om end på en anden måde end under Corona - brug for, at vi alle bidrager med vores for at komme igennem vinteren med fortsat sikker energiforsyning. Nogle af anbefalingerne går på at skrue ned for varmen til 19 grader og forkorte fyringssæsonen. Det betyder, at vi skal have mere tøj på, for at holde varmen på kontorer og gange. Varmeblæseren kan vi ikke supplere med, for den bruger også meget strøm. Termostaten kan man heller ikke bruge lokalt længere.

  Heldigvis har vi et velfungerende MED-system, hvor vi kan få gode, konstruktive drøftelser om, hvordan vi som arbejdsplads sammen kommer bedst igennem denne energiudfordring for Danmark og Europa.

  Du finder information om gode spareråd og forbrugertips vedhæftet og på medarbejderportalen HER. Rådene er generelle, og de er også tiltænkt, at kunne bruges på hjemmefronten, hvis man ønsker det.

  Endelig har Kommunale Ejendomme samlet en række gode råd til, hvordan man kan finde energibesparelser i kommunale bygninger. Disse råd er vedhæftet og rundsendes også internt i ”bygnings- og serviceledernetværket”, men kan selvfølgelig også findes på medarbejderportalen.