Aabenraa Kommunes højtvandsgruppe

Informationer om Aabenraa Kommunes højtvandsgruppe.

 • Læs op

Indhold

  Højtvandsgruppen nedsættes med henblik på at sikre, at de nødvendige foranstaltninger iværksættes i forbindelse med varsel om stormflod og oversvømmelser, således at konsekvenser og skader reduceres. 

  Oversvømmelser vil ofte have konsekvenser for det kommunale serviceniveau, og der vil være behov for en omfattende operationel indsats, tværgående ledelse, koordinering og prioritering. 

  Ved varsling om højvande, megen regn over længere tid, skybrud, tøbrud eller kombinationer heraf der kan give anledning til oversvømmelse i Aabenraa Kommune aktiveres Højtvandsgruppen af vagthavende indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland i samråd med medarbejder fra Team Natur & GIS. Højtvandsgruppen består af udvalgte nøglepersoner fra Team Natur & GIS, Brand og Redning Sønderjylland, Driftsenheden, Kommunikationsafdelingen og Arwos. 

  Højtvandsgruppen kan suppleres med repræsentanter fra elselskab, Falck, politi, embedslæge, Banedanmark, Aabenraa Havn, Vejdirektoratet, trafikselskaber med flere. 

  Højtvandsgruppen kan både aktiveres selvstændigt eller fungere sideløbende med Aabenraa Kommunes kriseberedskab.

  Kontakt:

  Tine Fricke, teamleder Team Natur & GIS, tlf.: 30 74 30 76, mail: tfric@aabenraa.dk 

  Mette Juhl, Team Natur & GIS, tlf.: 30 70 54 87, mail: majuh@aabenraa.dk