Aabenraa Kommunes sundhedsberedskab

Informationer om Aabenraa Kommunes sundhedsberedskab.

 • Læs op

Indhold

  Aabenraa Kommunes sundhedsberedskab skal sikre en effektiv varetagelse af Social & Sundhedsforvaltningens ansvar og opgaver i en ekstraordinær situation ved større beredskabshændelser ved at udvide og omstille sin behandlings-, pleje- og støttekapacitet ud over det daglige beredskab. 

  Sundhedsberedskabet tager udgangspunkt i de opgaver, der løses dagligt. Sundhedsberedskabet skal være i stand til at håndtere forskellige større og mindre hændelser og kruser og være i stand til at omstille aktiviteterne, så de tilpasses situationen. 

  Direktøren for Social & Sundhed træffer beslutning om aktivering af krisestaben. Ved direktørens fravær er seniorchefen stedfortræder og træffer beslutning om aktivering af krisestaben. Ud fra situationen træffer direktøren eller stedfortræderen beslutning om aktivering, aktiveringsniveau og deltagere og støttefunktioner. 

  Sundhedsberedskabet kan både aktiveres selvstændigt eller fungere sideløbende med Aabenraa Kommunes kriseberedskab.

  Kontakt:

  Tommy German Svendsen, sekretariatsleder, tlf.: 51 51 23 02, mail: tgs@aabenraa.dk 

  Lene Marie Hansen, tovholder, tlf.: 73 76 85 36, mail: lmhans@aabenraa.dk