Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabet tager udgangspunkt i de opgaver, der løses dagligt. Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved større hændelser som ulykker og katastrofer, herunder terror og krig.

  • Læs op

Indhold

    Her finder du sundhedsbredskabsplanen og plan for den operative indsats: 

    Sundhedsberedskabsplanen

    Den operative indsats