Hvad er effekt- og resultatmåling?

I den rehabiliterende tilgang er der fokus på støtte til udvikling og vedligeholdelse. Derfor skal vi kunne måle, om der sker en udvikling i positiv eller negativ retning.

 • Læs op

Indhold

  Den rehabiliterende tilgang har også fokus på, at målene skal sættes i fællesskab med borgeren, og at udviklingen skabes sammen. Derfor skal vi også måle, om vi når de mål, vi sætter.

  Vi holder altså øje med to ting:

  • Opnår borgerne en udvikling? – hvilken?
  • Opnår borgerne deres mål? – i hvilken grad?

  Det første spørgsmål besvarer vi via effektmåling. Effektmålingen tager ikke højde for borgerens mål. Her ser vi udelukkende på ændringen i borgerens situation fra start til slut.

  Det andet spørgsmål besvarer vi med resultatmåling. Her handler det udelukkende om målene. Vi kigger på, i hvilken grad hvert af borgerens mål er nået. Graden af målopfyldelse kalder vi et resultat og derfor bruger vi udtrykket resultatmåling.

  Baggrund

  Social- og Sundhedsforvaltningen søsatte i foråret 2013 planen om at udvikle og implementere et fælles effektmålingskoncept på tværs af indsatser. Konceptet skulle dels muliggøre optimering af forvaltningens indsatsportefølje med fokus på såvel økonomi som kvalitet og dels sikre opfyldelse af eksterne krav om belæg for effektfulde indsatser.