Senior

I seniorafdelingen arbejder vi med de ydelser og den hjælp primært ældre borgere i kommunen har brug for. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang - dvs. at vi støtter borgerne i at klare flest mulige af hverdagens opgaver og aktiviteter selv. Vi ser hver person som et helt menneske, der har unikke forudsætninger, ressourcer og behov – og vi forsøger at målrette vores tilbud og indsatser, så de netop tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, forudsætninger og behov.

 • Læs op

Indhold

  Seniors to største områder er Aabenraa Kommunes otte plejehjem og kommunens 12 hjemme- og sygeplejedistrikter. Derudover står seniorafdelingen for at uddanne af Social- og Sundhedselever. 

  Langt det meste af den hjælp vi giver, giver vi til ældre borgere. Men også yngre borgere kan have brug for hjælpe fra Hjemme- og Sygeplejen i en længere eller kortere periode.

  Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Det vil sige, at vi som udgangspunkt støtter borgerne i at klare flest mulige af hverdagens opgaver og aktiviteter selv. Vi ser hver person som et helt menneske, der har unikke forudsætninger, ressourcer og behov, og vi forsøger at målrette vores tilbud og indsatser, så de netop tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, forudsætninger og behov.

  Hovedopgaver i Senior:

  ·         Overordnet styring, koordinering og udvikling af aftalestyrede driftsområder.

  ·         Overordnet budgetlægning og opfølgning, økonomistyring, ledelses information.

  ·         Målstyring og opfølgning, dokumentation af resultater og effekt.

  ·         Sikre levering og koordinering af driftsområdets indsatser og tilbud til borgeren m.v.

  ·         Udvikle tilbud, så der er overensstemmelse mellem aktuelle og fremtidige behov.

  ·         Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

  ·         Organisationsudvikling og kulturskabelse.

  ·         Strategisk kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse.

  ·         Uddannelse af SOSU-elever.

  ·         Innovation og udnyttelse af ny teknologi.

  ·         Bistå direktør i udvalgsbetjening.

  ·         Lederfora, MED-struktur.

   

  Opgaverne består i at levere ydelser til kommunens borgere:

  Hjemme - og Sygeplejen
  Centerleder Birgit M. Johannsen, tlf. 2119 9068.
  Hjemme- og Sygeplejen yder sygepleje, personlig hjælp og pleje samt hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

  Formålet med besøget er at hjælpe dig til at bevare et godt helbred samt styrke dig til at klare hverdagen og leve det liv, du ønsker - hele livet.

  Derudover kan vi give råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på trivsel og tryghed. Hjemmeplejen har fem lokationer: Bov, Aabenraa, Felsted, Bylderup og Tinglev – og der er i alt ca. 610 medarbejdere.

  Plejehjem
  Centerleder Helle M. Hansen, tlf. 3066 5029
  På Plejehjemmene hjælper vi borgerne med at udføre personlig pleje og praktisk hjælp, og vi giver omsorg og tilsyn døgnet rundt. Vi arbejder på at fremme beboernes sundhed, deres evne til at mestre deres eget liv og deres ønske om at deltage i sociale fællesskaber, så de oplever livskvalitet og selvbestemmelse. 

  Der er otte kommunale plejehjem: Kirketoften, Grønnegården, Bovrup, Lergården, Rise Parken, Rønshave, Birkelund og Grønningen. Derudover er der i Aabenraa Kommune et selvejende plejehjem (Egegård) og et selvejende plejehjem med kommunal driftsaftale (Enggården).

  I alt er der ca. 400 medarbejdere på de kommunale plejehjem.  

  Seniorchef 
  Anni Oksen, tlf. 2144 5388