Mødeforplejning

Når der holdes møder i forvaltningen, er der visse regler med hensyn til forplejningen. Reglerne for dette findes i nedenstående vejledning.

 • Læs op

Indhold

  Møder med intern deltagelse:

  • Ved møder mellem ansatte på Rådhuset kan der kun serveres kaffe/the. Ved sådanne møder benytter man kaffeautomaterne. Der kan således ikke bestilles rundstykker, frugt, chokolade mv.

  • Ved møder med deltagelse af ansatte fra institutioner kan der kun serveres kaffe/the/vand, som skal bestilles i kantinen på Rådhuset. Der kan således ikke bestilles rundstykker, frugt, chokolade mv.

  • Ved faste mødefora gælder følgende:

  - Ledergruppe Social & Sundhed: Kaffe/the med rundstykker ved de kvartalsvise møder (mødestart inden 9.00).

  - Ledergrupper (Senior, Social, Sundhed og Visitation & Understøttelse):
  Kaffe/the som skal bestilles i kantinen på Rådhuset. Ved 4 møder årligt kan der serveres kaffe/the med rundstykker (mødestart inden kl. 9.00).

  - Samarbejdsforum (Visitation og Udførere): kaffe/the/vand, som skal bestilles i kantinen på Rådhuset.

  - Sektorudvalg, områdeudvalg og lokaludvalg: Kaffe/the/vand og frugt, som skal bestilles i kantinen på Rådhuset.

  Møder med ekstern deltagelse (gæster):

  • Der kan i rimeligt omfang bestilles forplejning i kantinen på Rådhuset.

  • Forplejning i faste mødefora afregnes så vidt muligt særskilt.

  • Ved møder i arbejdsgrupper/netværk med tværkommunal og regional deltagelse afregnes mødedeltagerne som hovedregel for forplejning.

  Interne kurser:

  • Ved kurser afholdt på Rådhuset med ekstern underviser kan der serveres kursusforplejning i rimeligt omfang. Det er en forudsætning, at der er en samlet besparelse ved at afholde internt kursus. Forplejning skal afregnes af kompetenceudviklingsmidlerne.

   

  Godkendt af Chefgruppen den 31.08.2009.