Chefgruppen

Chefgruppen i Social & Sundhed består af direktør og afdelingschefer og udgør forvaltningsområdets strategiske ledelse.

 • Læs op

Indhold

  Chefgruppen vil opleves som en enhed, der tager fælles ansvar for forvaltningsområdets strategiske ledelse og udvikling, helhed og sammenhæng i vores mål, indsatser og beslutningsgrundlag, sikring af overordnet og tværgående koordination og samarbejde samt fælles ansvar for kulturskabelse m.v..

  Chefgruppen ønsker at være rollemodel for vores fælles ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier fra ord til handling.

  Social og Sundhed

  Karen Storgaard Larsen

  Direktør

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767136

  Mobil: 30688591

  E-mail: kslar@aabenraa.dk

  Social

  Maja Kristine Gammelgaard

  Socialchef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767082

  Mobil: 21131651

  E-mail: mkga@aabenraa.dk

  Senior

  Anni Oksen

  Afdelingschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767409

  Mobil: 21445388

  E-mail: aok@aabenraa.dk

  Sundhed

  Michael Metzsch

  Afdelingschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767820

  Mobil: 21332608

  E-mail: mme@aabenraa.dk

  Visitation og Understøttelse

  Bjarne Ejnar Ipsen

  Afdelingschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73768911

  Mobil: 20483027

  E-mail: bei@aabenraa.dk