Sundhed

Sundhed er ansvarlig for den overordnede styring, koordinering og udvikling af de aftalestyrede områder og institutioner på sundheds- og forebyggelsesområdet samt psykiatri.

 • Læs op

Indhold

  Sundhed er ansvarlig for den overordnede styring, koordinering og udvikling af de aftalestyrede områder og institutioner på sundheds- og forebyggelsesområdet samt psykiatri.

  Sundhed består af Rehabilitering- og korttidscenter, Træning & Forebyggelse, Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel, Aktivitet & Forebyggelse og Mad & Måltider.

   

  Træning & Forebyggelse har afdelinger for seniorer og Voksen & Børn
  Centerleder - Inga V. Hedegaard, tlf. 73 76 74 46

  Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse består af SundhedsplejenSundhedscenter, Tandplejen og Tandregulering
  Centerleder - Christian Schrøder, tlf. 73 76 88 91 eller 73 76 88 88

  Rehabiliterings - og korttidscenter
  Centerleder -  Annette A. Kjær, tlf. 73 76 62 03

  Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel består af Botilbud Bjerggade og StubbækværestedRusmiddelcenter samt Pædagogisk vejledning & Bostøtte
  Centerleder - Henning Iversen, tlf. 73 76 79 70 

  Mad & Måltider – Centerleder for Randi Mortensen, tlf. 73 76 77 34
  Leverer mad til modtagerkøkkener på plejehjemmene, til ældre i eget hjem og til cafeer på Kirsebærhavens Aktivitetscenter samt Center for Hjerneskade og Beskæftigelse i Rødekro. Der er et produktionskøkken og 9 modtagerkøkken, og i alt er der ca. 65 medarbejdere. Samt drift og mad til kantinerne på Rådhuset og jobcenteret.

  Aktivitet & Forebyggelse - Centerleder Mie Pedersen, tlf. 73 76 78 56
  Formålet med aktivitet og forebyggelse er at borgeren kan klare hverdagen og lever et godt trygt og værdigt liv. Derudover tilbydes aktiviteter og støttemuligheder med henblik på trivsel og tryghed for borgerne.

   

  Sundhedschef
  Michael Metzsch tlf.: 73 76 78 20