Social

Social arbejder med de ydelser / den hjælp, borgerne har brug for til personlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver m.m. – ud fra rehabiliterende tilgang om, at borger skal have størst mulig indflydelse på eget liv - livskvalitet og selvbestemmelse.

 • Læs op

Indhold

  Social

  Afdelingen Social arbejder ud fra at løse kerneopgaven – at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber – og ud fra den rehabiliterende tilgang om, at borger skal have størst mulig indflydelse på eget liv - livskvalitet og selvbestemmelse.

  Social består af områderne Center for Hjerneskade & Beskæftigelse, Bo & Aktivitet og Autismecenter Syd.

  Hovedopgaver i Social:

  • Overordnet styring, koordinering og udvikling af aftalestyrede driftsområder.
  • Overordnet budgetlægning og opfølgning, økonomistyring, ledelsesinformation.
  • Målstyring og opfølgning, dokumentation af resultater og effekt.
  • Sikre levering og koordinering af driftsområdets ydelser og tilbud til borgeren m.v.
  • Udvikle tilbud, så der er overensstemmelse mellem aktuelle og fremtidige behov.
  • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.
  • Organisationsudvikling og kulturskabelse.
  • Strategisk kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse.
  • Uddannelse af SOSU-elever og socialpædagoger.
  • Innovation og udnyttelse af ny teknologi.
  • Bistå direktør i udvalgsbetjening.
  • Lederfora, MED-struktur

   

  Opgaverne består i at levere ydelser til kommunens borgere:

  Bo & Aktivitet – Centerleder Inge Ester Jacobsen, tlf. 29 66 72 41
  Leverer en individuelt tilpasset støtte, omsorg og pleje til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vi lægger vægt på rummelighed og stræber efter, at hver borger kan leve sit liv på egne præmisser alene og i de fællesskaber, vi tilbyder.

  Overskuelighed, forudsigelighed, relationsdannelse, struktur og samvær er nøgleelementer for bostederne.

  Bo & Aktivitet har ni bosteder (Møllemærsk, Jernbanegade, Engvej, Villa Catharina, Rugkobbel, Engparken, Günderoth, Reberbanen, Frueløkke) og 2 samværstilbud.

  Der er ca. 215 ansatte medarbejdere.

  Bo & Aktivitet varetager også ledsageordningen, hvor der er ansat 170 medarbejdere på ca. 10-15 timer månedligt.

   

  Autismecenter Syd – Centerleder Annemette From Toft, tlf. 21 33 59 08
  Leverer hjælp og støtte til unge og voksne med forstyrrelser inden for autismespektret og tilgrænsende forstyrrelser.

  Opgaverne omfatter bostøtteopgaver, værestedsopgaver, aktivitets- og samværstilbud. 

  Der er tre botilbud (Skovbo, Rhedersborg og Funkevej), 1 dagtilbud (Søstvej), 3 væresteder (Søvænget, Fristedet og Pilemosen) og 1 aktivitets- og samværstilbud (Skovbogård).

  Der er ca. 180 medarbejdere.

  Center for Hjerneskade & Beskæftigelse – Centerleder Pernille S. Burich, tlf. 23 35 92 92 57
  Leverer hjælp og støtte til primært borgere med moderat til svære erhvervede hjerneskader både fysisk og/eller kognitivt, borgere med dobbelt og triple diagnoser, progredierende lidelser, udfordrende adfærd, misbrug og tilsynsdomme. 

  Center for Hjerneskade & Beskæftigelse omfatter bostøtteområdet, døgnområdet og aktivitetsområdet og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Herudover er der en stabsfunktion med bl.a. administration og kursusudviklingsafdeling.

  Der er ca. 191 medarbejdere.

  Center for Hjerneskade & Beskæftigelse har fire afdelinger, som danner rammen for en arbejdsplads for voksne borgere med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Hovedformålet er at støtte og hjælpe borgeren til at mestre så selvstændigt et liv som muligt. Borgeren får mulighed for et arbejde i erhvervslivet enten gennem støttet beskæftigelse eller direkte ansættelse.


  Socialchef
  Maja K. Gammelgaard, tlf. 21 13 16 61