Institutionsaftaler

Her kan du se de godkendte og underskrevne institutionsaftaler for alle institutioner i Social & Sundhed.

Institutionsaftalen er en del af den samlede styringskæde fra det politiske niveau til den aftalestyrede enhed.

 • Læs op

Indhold

  TIDSPLAN 2024

  19. januar: Frist for aflevering af tilrettet udkast til institutionsaftale 2024

  31. januar: Frist for underskrift af institutionsaftaler 2024

  17. maj: Udsendelse af midtvejsopfølgningsskemaer

  10. juni: Aflevering af midtvejsopfølgningsskemaer

  Ultimo juni: Midtvejsopfølgningsmøder mellem direktør og afdelingschefer

  16. september: Centerlederforums input til chefgruppens forslag til målemner i 2025

  Medio oktober: Udsendelse af årsopfølgningsskemaer

  Primo november: Aflevering af årsopfølgningsskemaer

  Medio november-ultimo december: Dialogmøder om institutionsaftaler 2025.

  SENIOR

  SUNDHED

  SOCIAL

  VISITATION & UNDERSTØTTELSE