Effekt- og resultatmåling

Med den rehabiliterende tilgang og den fælles kerneopgave 'Sundhed, Mestring og Fællesskabelse'
støtter vi borgeren til at nå sine egne mål. Det betyder, at vi arbejder målrettet sammen med den
enkelte borger og løbende følger op på, om målene bliver nået.

 • Læs op

Indhold

  Hvorfor arbejder vi med effekt- og resultatmåling?

  Ved at sætte gode mål kan vi dokumentere helt små forandringer hos borgeren og vi kan fastholde forandringerne eller bygge nye mål på. Det er vigtigt at vide, hvordan det går med målene, fordi det gør os skarpe på, hvad der virker og ikke virker for borgeren. På den måde kan vi tilpasse vores indsatser undervejs.

  Tit er det desuden en god motivation for borgeren at holde øje med sin egen udvikling i forhold til nogle helt konkrete mål.

  Samlet set giver arbejdet med mål og opfølgning mulighed for at vise, om vi har succes med den fælles opgaveløsning. Mange borgere er nemlig ikke kun tilknyttet ét fagområde eller én institution. De er visiteret til en række ydelser, som giver én fælles indsats.

  Derfor er det ikke nok at vide, om vi hver især udfører vores del af opgaven fagligt og menneskeligt godt. Vi har også brug for at vide, om borgeren i sidste ende når sine mål for det gode liv, og det kræver, at vi kan følge borgerens udvikling på tværs af indsatser og faggrupper.

  Når vi skal kunne følge borgeren på tværs af flere faggrupper, har vi brug for en fælles måde at måle vores succes på; én måde at sætte mål på og én måde at følge op på dem.

  Den fælles opfølgning erstatter eller udelukker ikke nødvendigvis de metoder, vi bruger hver især til at følge borgerens udvikling. Den er bare en forudsætning for, at vi også kan følge op på tværs

  Film om effekt- og resultatmåling i Hjernecenter Syd