Aabenraa Kommunes kriseberedskab

Informationer om Aabenraa Kommunes kriseberedskab.

 • Læs op

Indhold

  Aabenraa Kommunes kriseberedskab håndterer ekstraordinært store eller længerevarende hændelser, herunder at opretholde kommunens drift af kritiske opgaver og til at sikre hurtig og effektiv tilbagevenden til normal, kommunal drift.  

  I ovenstående situationer anvendes den generelle beredskabsplan, som aktiveres ved fælles beslutning af kommunaldirektøren og beredskabsdirektøren eller deres stedfortrædere. Ved aktivering suppleres Aabenraa Kommunes normale organisation med en generel krisestab, der fungerer som omdrejningspunkt for kommunens samlede krisestyring. 

  Krisestaben består som udgangspunkt af borgmesteren, direktionen og chefen for Byråds- og Direktionssekretariatet. Hvis krisestaben er aktiveret af Brand og Redning Sønderjylland, kan deres beredskabsdirektør eller dennes stedfortræder deltage og lede krisestabens første møde. Repræsentanter fra eksterne myndigheder (f.eks. politiet) kan indgå i krisestaben. Fagdirektørerne kan efter aftale med kommunaldirektøren lade sig supplere med afdelingschefer. Byråds- og Direktionssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for krisestaben og kan trække på relevante støttefunktioner (f.eks. IT).

  På første møde vurderes den konkrete hændelse, omfanget af hændelsen og tidshorisonten, og der træffes beslutning om krisestabens håndtering mht. at sikre overblik over situationen, sikre varetagelse af kommunens kritiske opgaver, sikre kommunikation udadtil og orientering af politisk niveau og medarbejdere, bemande krisestaben og evt. at involvere eksterne partnere, mv.

  Kontakt:

  Thomas Kruse, Sekretariatschef, Byråds- og Direktionssekretariatet, tlf.: 61 19 88 99, mail: tck@aabenraa.dk

  Heidi Sand, Sekretær for kriseberedskab, tlf.: 20 33 54 05, mail: hlp@aabenraa.dk