IT-Visitation

IT visitation er etableret for at sikre bedre sammenhæng og højere sikkerhed på Aabenraa Kommunes IT-platform.