Hvad gør jeg, når journalisten ringer?

Start med at blive helt sikker på, hvad henvendelsen drejer sig om – stil gerne journalisten spørgsmål. Og udbed dig gerne lidt betænkningstid, inden du svarer. Det er altid godt at få tænkt sig om og eventuelt vende henvendelsen med en leder eller kollega.

Indhold

  Du altid kontakte Kommunikation, der kan rådgive dig i den konkrete situation, inden du svarer journalisten.

  Hvem skal svare?

  Som medarbejder har du ret til at udtale dig, men du kan kun udtale dig om fakta inden for dit eget sagsområde. Ønsker journalisten vurderinger, så henvis i første omgang til din leder/chef/direktør, der så eventuelt kan hjælpe journalisten videre til det politiske system for at få en politisk vurdering/kommentar.

  Spørgsmål om klientsager og personsager må aldrig besvares, i stedet skal du henvise til din leder.

  Betænkningstid

  Hvis henvendelsen drejer sig om en faktuel oplysning, du ikke umiddelbart kan svare på, eller som kan være følsom at svare på, så udbed dig betænkningstid. En betænkningstid kan vare mellem nogle minutter og et par timer afhængig af spørgsmålets karakter. Men lov altid, at du selv eller din chef vender tilbage hurtigst muligt.

  Krav på svar

  Du har ikke pligt til at svare på journalistens spørgsmål. Men journalisten har krav på et svar. Hvis du derfor vurderer (f.eks. ved politisk følsomme eller ved omdømmekritiske sager), at det vil være bedre, din chef svarer på spørgsmålet, så få chefen til at ringe tilbage til journalisten hurtigst muligt.

  Til citat eller til baggrund

  Faktuelle oplysninger bliver som hovedregel ikke omdannet til citater i en journalistisk artikel. Derfor vil du som udgangspunkt altid blive interviewet til baggrund. Men nogle journalister kan alligevel godt finde på at citere kilder for faktuelle oplysninger. Hvis du derfor IKKE ønsker at blive citeret, så gør det helt klart over for journalisten fra starten af, at du kun udtaler dig til baggrund.

  Tilbyd eventuelt journalisten at sende en mail med de faktuelle oplysninger. På den måde kan du være sikker på, at journalisten opfatter oplysningerne korrekt, og du har et skriftligt bevis på, hvad du har fortalt journalisten.

  Når du svarer

  Når man svarer en journalist, gælder følgende spilleregler:

  Du har krav på følgende/at få følgende at vide:

  • Journalistens navn og arbejdsplads
  • Hvad dine oplysninger skal bruges til, og hvem der ellers interviewes til artiklen
  • Hvis du citeres, kan du kræve at få dine citater læst højt, så du kan rette eventuelle misforståelser

  Du har ikke krav på:

  • at få hele artiklen til godkendelse
  • at bestemme, hvad der skal stå i artiklen

  Det er dog helt i orden at spørge journalisten, om du må få artiklen til gennemsyn. Både din og journalistens troværdighed er jo på spil, hvis der optræder faktuelle fejl i artiklen, så de fleste journalister siger faktisk ja til at sende artiklen til gennemsyn.

  Orienter din chef

  Som medarbejder skal du huske at orientere din chef, når du har talt med en journalist. Sammen vurderer I, om du skal skrive et telefonnotat.

  Thomas Christian Otzen Kruse
  Byråds og Direktionssekretariatet

  Thomas Christian Otzen Kruse

  Sekretariatschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766260

  Mobil: 61198899

  E-mail: tck@aabenraa.dk