Tip til pressemeddelelser

Følg nedenstående syv tip, når du skal skrive udkast til en pressemeddelelse.

Indhold

  Det er Kommunikation, der færdiggør pressemeddelelser og sender dem ud. Det sker på baggrund af udkast fra fagmedarbejderen, afstemt med fagmedarbejderens chef.

  Følg nedenstående syv tip, når du skal skrive udkast til en pressemeddelelse.

  En pressemeddelelse er en nyhed

  En pressemeddelelse formidler en nyhed og henvender sig til de journalister, der arbejder på diverse medier.

  Pressemeddelelsen bygges op over samme skabelon som en journalistisk artikel. Det vil sige, at der både er rubrik (overskrift), underrubrik (underoverskrift), brødtekst og citater. (Se Eksempel på en pressemeddelelse og Skabelon til en pressemeddelelse.) Hvis pressemeddelelsen fylder et helt A4-ark, skal der også være mellemrubrikker, som er små overskrifter over udvalgte afsnit i teksten.

  Når pressemeddelelsen er bygget op som en artikel, kan mange medier finde på at bringe den stort set uredigeret. Men meningen er, at journalisterne skal kunne kontakte de relevante kilder og udarbejde deres egen version af historien. Derfor skal der også altid kontaktpersoner på en pressemeddelelse.

  Syv tip

  1. Fortæl altid kun én nyhed i en pressemeddelelse.

  2. Nyheden formidles i vinklen, som du skriver i underrubrikken. Du finder vinklen ved at skære nyheden helt ind til benet. Brug sætningen: ”Jeg vil fortælle, at…” (Se Den journalistiske vinkel nedenfor.)

  3. Begynd pressemeddelelsen med at forklare kort og præcist, hvad nyheden handler om. Sørg for at svare på de fem hv-ord: Hvad, hvem, hvor, hvornår og hvordan.

  4. Når fakta er på plads, kan en relevant kilde kommentere nyheden i et citat. Det kan være borgmesteren, en direktør, en fagmedarbejder eller en person, som nyheden har konsekvenser for. Et citat giver ofte svar på spørgsmålet: Hvorfor? Men kan også angive en vurdering, en holdning, en understregning, en pointering eller lignende. Citater bruges ikke til faktuelle oplysninger.

  5. Skriv i et sprog, som kan læses af alle. Undgå lange og indviklede sætninger. Omskriv eventuelle fagudtryk. Undgå passivt sprog. (Se vores Skriveråd.)

  6. Skriv så kort som muligt. Overvej nøje, hvilke oplysninger der er nødvendige, for at en udenforstående kan forstå nyheden. Sorter alt overflødigt fra.

  7. Slut pressemeddelelsen af med en eller flere relevante kontaktpersoner. Den eller de kilder, der udtaler sig på pressemeddelelsen, skal med som kontaktperson(er). Husk titel, afdeling, direkte telefonnummer og e-mailadresse. Vær sikker på, at kontaktpersonen(-erne) er til at træffe, når pressemeddelelsen sendes ud.

  Den journalistiske vinkel

  At vinkle en pressemeddelelse vil sige at finde frem til den nyhed, man vil fortælle.

  En nem måde at finde sin vinkel på, er at sige til sig selv: ”Jeg vil fortælle, at….” og så fortsætte sætningen.

  Det, der kommer efter ”at”, er din vinkel, som du kan skrive direkte ind i underrubrikken. Et eksempel: (Jeg vil fortælle, at) Aabenraa Kommunes Sundhedscenter tilbyder borgere med kronisk sygdom et forløb, der er skræddersyet til den enkeltes borgers behov.

  Se et eksempel på en pressemeddelelse og en tom skabelon.

  Thomas Christian Otzen Kruse
  Byråds og Direktionssekretariatet

  Thomas Christian Otzen Kruse

  Sekretariatschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766260

  Mobil: 61198899

  E-mail: tck@aabenraa.dk