Find en autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Har I fået et rådgivningspåbud? 

  • Læs op

Indhold

    En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at hjælpe med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

    En rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet kan være autoriseret på det ergonomiske område, det biologiske område, det kemiske område, det fysiske område og det psykosociale område. Rådgivningsvirksomheden kan være autoriseret på et, flere eller alle fem områder.

    Find en autoriseret arbejdsmiljørådgiver her.

    Du kan også kontakte MED- og arbejdsmiljøkonsulenterne fra Personalekontoret for råd og sparring.