Rådighedsvagten

IT-Drift

  • varetager drift af, IT-infrastrukturen, der omfatter servere, storage, telefoni, Citrix, samt netværk og sikkerhed.
  • vedligeholder programmer, og løser opgaver på problemer i driften af fagsystemer og brugerprogrammer.
  • deltager i projekter vedrørende udvikling og implementering af fagsystemer. Projekterne er beskrevet i IT-afdelingens projektplan. (linket virker kun når du tilgår Medarbejderportalen via Citrix)

Der er etableret rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid. Det er forbundet med omkostninger at rekvirere rådighedsvagten. Ydelser der er omfattet af rådighedsvagten.

I arbejdstiden – mandag til onsdag kl. 7 – 16, torsdag kl. 7 – 17 og fredag kl. 7 – 14 skal Helpdesk kontaktes.

For Nexus gælder:
Ved nedbrud eller væsentlige fejl som manglende udskrift af kørelister kontaktes TeamIT på telefon - "7 9 13" – 73767913.
Er TeamIT ikke til stede kan IT-rådighedsvagten kontaktes på telefon 30632544, på alle tidspunkter 24/7.