IT-Drift

 • Læs op

Indhold

  • varetager drift af, IT-infrastrukturen, der omfatter servere, storage, telefoni, Citrix, samt netværk og sikkerhed.
  • vedligeholder programmer, og løser opgaver på problemer i driften af fagsystemer og brugerprogrammer.
  • deltager i projekter vedrørende udvikling og implementering af fagsystemer. 

  Der er etableret rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid. Det er forbundet med omkostninger at rekvirere rådighedsvagten. Ydelser der er omfattet af rådighedsvagten.

  I arbejdstiden – mandag til onsdag kl. 7 – 16, torsdag kl. 7 – 17 og fredag kl. 7 – 14 skal Helpdesk kontaktes.

  For Nexus gælder:
  Ved nedbrud eller væsentlige fejl som manglende udskrift af kørelister kontaktes TeamIT på telefon - "7 9 13" – 73767913.
  Er TeamIT ikke til stede kan IT-rådighedsvagten kontaktes på telefon 30632544, på alle tidspunkter 24/7.