IT-Digitalisering

IT-digitalisering varetager opgaver som It-konsulenter/projektleder ift. tværgående, strategiske opgaver og varetager support og drift på de områder vi er systemejere for.

 • Læs op

Indhold

  Majbrit Hammerich Hansen er IT-digitaliseringsleder, formand for System Koordinator Forummet (SKF) og sekretariat for Den Digitale Styregruppe (DDS).

  Thomas Veltz Majholt er Databeskyttelsesrådgiver, og rådgiver omkring databeskyttelsedatabehandleraftalerIT-sikkerhed og administrerer Aabenraa DatakvalitetKitos og MOCH.

  Vakant - systemkoordinator for staben, Acadre-ansvarlig for Staben, underviser i Acadre og administrerer MOCH i samarbejde med Thomas Veltz Majholt.

  Erna Lüthje arbejder som projektleder for drift og implementering af Digital Post og KOMBIT i Aabenraa Kommune. Erna er også tovholder på Aabenraa Kommunes IT-arkitektur principper.

  Inga Bernhardt Petersen arbejder som koordinator i forbindelse med drift, udvikling og support af Acadre.

  Conny Boe Sørensen arbejder med drift, udvikling og support af Acadre.

  Lennart Hoffmann Kastbjerg arbejder som automatiseringskoordinator, proceskonsulent (business analyst) med fokus på RPA og som sekretariat for SKF.

  Jørgen Christian Carøe Petersen og Lucas Hjort Rahr Hartung er automatiseringsudvikler med fokus på RPA. Herunder indgår også script- og systemudvikling, som fx af RPA-portalen.

  Susanne Sieljacks er webmaster for Aabenraa.dk og tovholder for talegenkendelse.

  Daniel Hansen er som webmaster for Medarbejderportalen og tovholder for SMS-løsningen

  Susanne Sieljacks og Daniel Hansen deler også formandskabet i Web Redaktions Udvalget (WRU), systemejerskabet for CMS-systemet Umbraco og arbejder som sekundære RPA-udviklere samt blanketudvikling i x-flow.

  Johannes Emil Hannibal er proceskonsulent (business analyst) med fokus på RPA, har rollen som tovholder for kommunens selvbetjeningsløsninger og er sekretariat for Acadre-forummet.

   

  • I lokale 112 er Team WEB- og automatisering bemandet af Susanne Sieljacks, Daniel Hansen, Jørgen Christian Carøe Petersen og Lucas Hjort Rahr Hartung.
  • I lokale 114 er Acadre-teamet bemandet af Conny Boe Sørensen og Inga Bernhardt Petersen
  • I lokale 116 er IT-digitaliseringsleder Majbrit Hammerich Hansen
  • I lokale 122 for IT-arkitektur og informationssikkerhed sidder Thomas Veltz Majholt, Erna Lüthje, Lennart Hoffman Kastberg og Johannes Emil Hannibal

  RELATERET INDHOLD