Løntilskud

Ansættelse med løntilskud er for forsikrede ledige og ydelsesmodtagere med ret til at blive aktiveret.

Indhold

  Når Jobcentret har givet en bevilling på ansættelsen, kan du som leder lave en aftale med den ledige om ansættelse med løntilskud. Du er velkommen til at kontakte Jobcentret for nærmere information.

  Du har samme forpligtigelser over for medarbejdere med løntilskud som over for øvrige medarbejdere. 

  Du skal være opmærksom på følgende: 

  • Jobcentret skal før ansættelsen lave en bevilling på jobbet med løntilskud. Jobcentret sender bevillingen til dig med en kopi til Personaleafdelingen
  • Du opretter medarbejderen ved at sende stamdatablanket til lønkonsulenten
  • Din lønkonsulent beregner månedsløn og det ugentlige timetal og oplyser dette til jer
  • Du har ansvaret for at lave ansættelsesbrev til den nyansatte medarbejder i løntilskud.
  • Når medarbejdere ansat med løntilskud er fraværende f.eks. ved sygdom, ferie m.v. skal dette indberettes via lønsystemet - præcist som for øvrige medarbejdere
  • Stopper ansættelsesforholdet – uanset årsag – før slutdatoen på ansættelsesbrevet, skal du straks meddele dette til din lønkonsulent, så lønudbetalingen kan blive stoppet
  • Lønudgiften til medarbejdere ansat med løntilskud bliver afholdt af et centralt omkostningssted

  Du kan læse mere her: "Det sociale Kapitel"

  Ansættelsesbrev (Løntilskud, offentlig arbejdsgiver, forsikret ledig)
  Ansættelsesbrev (Løntilskud, offentlig arbejdsgiver, ydelsesmodtagere)