Overenskomstansættelser

Her finder du informationer om overenskomstansættelser.
Nyansættelser ved Aabenraa Kommune sker hovedsageligt som overenskomstansættelse.

Indhold

  Overenskomstansættelser
  Når du ansætter en medarbejder som overenskomstansat, betyder det, at ansættelsen følger en bestemt overenskomst, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og et eller flere fagforbund.

  Overenskomsten gælder enten for et konkret område eller for en konkret uddannelse og fastsætter vilkårene for ansættelsen. Typisk indeholder overenskomsten en bred vifte af vilkår som enten berettiger eller forpligter medarbejderen, blandt andet regulerer overenskomsten løn- og arbejdsvilkår for medarbejderen.

  Ansættelseskontrakten skal derfor overholde de forskellige regler om løn og arbejdsvilkår fastsat i overenskomsten.

  Du kan finde de forskellige overenskomster på Schultz Lovportal.

  Vær opmærksom på, at ved ansættelse af akademiker kan du kun ansætte medarbejdere som specialkonsulent efter godkendelse fra kommunaldirektøren. 

  Prøvetid
  Prøvetiden er de første 3 måneder af ansættelsen og kan ikke forlænges. Formålet med prøvetiden er, at I kan se hinanden an og afgøre, om medarbejderens kompetencer og forventninger til stillingen stemmer overens med stillingens reelle indhold. Finder du eller medarbejderen ud af, at ansættelsen ikke lever op til forventningerne, kan begge parter opsige ansættelsesforholdet med et forkortet varsel. 

  Du kan læse mere om afskedigelser i prøvetiden under Tjenestelige forhold og afsked.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke kan aftales prøvetid, hvis medarbejderen overgår fra en stilling i X afdeling/institution til en anden stilling i Y afdeling/institution uden først at være fratrådt Aabenraa Kommune. Det gælder uanset, om den tidligere stilling var efter en anden overenskomst, om medarbejderen er blevet omplaceret eller det er medarbejderen selv, der har søgt stillingen.