Specialpædagogisk Team

Specialpædagogisk Team har fokus på udvikling og inklusion til gavn for børn i udsatte positioner.

Specialpædagogisk Team samarbejder med dagtilbud om opgaven med inkluderende børnefællesskaber og udvikling af pædagogisk praksis for børn i udsatte positioner.

Se også deres hjemmeside: http://specialpædagogerne.dk/

 • Læs op

Indhold

  Specialpædagogkorpset

  Marianne Gottschalk Zeuthen

  Leder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767069

  E-mail: mkr@aabenraa.dk

  Nyt indstillingsskema er under udarbejdelse.