Afdelinger og kontorer

Her kan du læse mere om hvordan vi er organiseret, hvem vi er og hvad vi laver.

Job og Helbred

Job & Helbred består af 43 medarbejdere som varetager sygedagpengeområdet, jobafklaringsforløb samt revalidering.

Læs mere her

Job og Afklaring

Job & Afklaring består af 32 medarbejdere som varetager revalidering, job- og uddannelsesparate, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt Ungeindsatsen.

Læs mere her

Job og Ressourcer

Job og Ressourcer består af 40 medarbejdere som varetager opgaverne om integration, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse.

Læs mere her

Job og Virksomhed

Job og Virksomhed varetager jobcenterets opgaver omkring forsikrede ledige, udplacering og formidling af arbejdsmarkedsparate ledige samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Job og virksomhed har i alt 31 medarbejdere og er delt op i tre teams

Læs mere her

Ydelseskontor

Ydelseskontoret består af 18 medarbejdere, som træffer afgørelser om udbetaling af ydelser til borgere inden for kontant- og uddannelseshjælp, integration, enkelt- og ledighedsydelser, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og fleksløntilskud. Derudover udbetales der refusion til arbejdsgivere ved sygedagpenge og løntilskud.

Læs mere her

Borgerservice

Borgerservice varetager en række opgaver og betragtes ofte som indgangen til Aabenraa Kommune. Vi hjælper også borgerne med at betjene selvbetjeningsløsningerne, som vi stiller rådighed i Borgerservice på Rådhuset og på biblioteket i Bov. Der er i alt beskæftiget 17 ansatte i Borgerservice.

Læs mere her

JB-Sekretariat

JB-Sekretariatet består i alt af 16 medarbejdere. Vi varetager mange forskellige opgaver - såsom juridisk bistand, analyse- og helhedsorienteret kontrolopgaver, sekretær for Førtidspensionsnævnet m.v.

Læs mere her