Afdelinger og kontorer

Her kan du læse mere om hvordan vi er organiseret, hvem vi er og hvad vi laver.

Job og Helbred

Job & Helbred består af 43 medarbejdere som varetager sygedagpengeområdet, jobafklaringsforløb samt revalidering.

Læs mere her

Job og Afklaring

Job og Afklaring består af 28 medarbejdere som varetager opgaver om integration, revalidering, job- og uddannelsesparate, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt Ungeindsatsen.

Læs mere her

Job og Ressourcer

Job og Ressourcer består af ca 30 medarbejdere som varetager opgaver om ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse. Endvidere er der også et administrativ team, som varetager opgaver for Job og Ressourcer samt Job og Afklaring.

Læs mere her

Job og Virksomhed

Job og Virksomhed varetager jobcenterets opgaver omkring forsikrede ledige, udplacering og formidling af arbejdsmarkedsparate ledige samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Derudover administrerer kontoret de kompenserende ordninger og voksenlærlingeordningen. Job og virksomhed har i alt 28 medarbejdere og er delt op i fire teams.

Læs mere her

Ydelseskontor

Ydelseskontoret består af 18 medarbejdere, som træffer afgørelser om udbetaling af ydelser til borgere inden for kontant- og uddannelseshjælp, integration, enkelt- og ledighedsydelser, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og fleksløntilskud. Derudover udbetales der refusion til arbejdsgivere ved sygedagpenge og løntilskud.

Læs mere her

Borgerservice

Borgerservice varetager en række opgaver og betragtes ofte som indgangen til Aabenraa Kommune. Vi hjælper også borgerne med at betjene selvbetjeningsløsningerne, som vi stiller rådighed i Borgerservice på Rådhuset og på biblioteket i Bov. Der er i alt beskæftiget ca. 28 ansatte i Borgerservice.

Læs mere her

JB-Sekretariat

JB-Sekretariatet består i alt af 16 medarbejdere. Vi varetager mange forskellige opgaver - såsom juridisk bistand, analyse- og helhedsorienteret kontrolopgaver, sekretær for Førtidspensionsnævnet m.v.

Læs mere her