Værdier, delpolitikker og visioner

I jobcenter og Borgerservice er der udarbejdet forskellige delpolitikker, visioner og værdier, som fortæller hvad vi gerne vil stå for i vores kontakt med borgere, virksomheder, kolleger og andre samarbejdspartnere.