Vision og værdier i Jobcenter Aabenraa

Vision og værdier i Jobcenter Aabenraa

Jobcenteret har en fælles vision og en række værdier som vi alle arbejder efter og vil kendes på i vores kontakt med borgere, virksomheder, kolleger og andre samarbejdspartnere.

 Vores vision

Vi vil:

  • skabe ét proaktivt, troværdigt, energisk og tilgængeligt jobcenter i Aabenraa Kommune med fokus på virksomhedsdialog, markedsorientering, socialt ansvar og rummelighed
  • være blandt Danmarks bedste jobcentre, attraktivt for virksomheder, borgere, politikere, medarbejdere og andre interessenter

 Vores værdier

  • vi er ét jobcenter
  • vi siger, hvad vi gør - og vi gør, hvad vi siger
  • vi forfølger de opsatte mål og dokumenterer effekterne heraf
  • vi respekterer borgernes og virksomhedernes individuelle behov
  • vi viser respekt for hinanden både som mennesker og som kollegaer
  • ledelsen er rollemodel for loyalitet i forhold til de til enhver tid trufne beslutninger

Strategi

Aabenraa Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som bliver politisk godkendt. Beskæftigelsesplanen skal anses som den strategi og plan som vi i jobcenteret arbejder efter.

Du kan læse jobcenterets politikker og  beskæftigelsesplaner her.

 

 

Relateret indhold