Krav til nye digitale kanaler

Find information om krav til nye digitale kanaler

 • Læs op

Indhold

  Bærende principper for digitale kanaler

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 bygger på en vision om, at borgere og virksomheder i 2020 møder en sammenhængende og effektiv offentlig sektor, hvor digitalisering vil styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse på egen livssituation.

  Det er i tråd med byrådets mission om at skabe Det Gode Liv sammen med borgerne og direktionens strategiske spor effektfulde helheder, som peger på potentialet i at samarbejde på tværs af organisationen.

  Det strategiske formål er at udnytte kanalerne bedst muligt til rette formål, så borgerne oplever sammenhæng i informationerne fra Aabenraa Kommune. Formålet er også at understøtte den løbende interne koordinering og kvalificere den faglige vurdering og beslutningsgrundlaget, når der er ønske om at tage nye digitale kanaler i brug.  

  3 principper for de digitale kanaler

  I forbindelse med udviklingen af en ny hjemmeside, har direktionen i august 2013 godkendt 3 bærende principper for de digitale kanaler. Disse er evalueret og videreført med DDS beslutning af 15. maj 2017 med en enkelt præcisering (fremhævet med fed) :

  1. Aabenraa.dk er borgernes digitale hovedindgang (portal) til informationer om kommunens service og selvbetjening.
  2. Aabenraa.dk spiller strategisk sammen med andre digitale kanaler, der på forskellig vis opfylder borgernes og Aabenraa Kommunes kommunikationsmæssige og it-tekniske behov.
  3. Valget af nye digitale kanaler i relation til aabenraa.dk træffes i Den Digitale Styregruppe på baggrund af en beskrivelse af indholdet (content strategy) og en kommunikations- og it-faglig vurdering.

  Godkendelse af ny digital kanal

  1. DDS godkender nye digitale kanaler med udgangspunkt i en indholdsstrategi (content strategy) for at fastholde et overblik over kommunikations-flowet på tværs af kanalerne, der på forskellig vis opfylder borgernes og Aabenraa Kommunes kommunikationsmæssige og it-tekniske behov. IT-afdelingen vedligeholder dokumentationen, som sekretariat for DDS.

  2. Webredaktionsudvalget efterlever fortsat de bærende principper for aabenraa.dk og koordinerer indholdet på tværs af eksisterende og nye digitale kanaler, der besluttes sat i drift af DDS.