Strategi for aabenraa.dk

Læs mere om strategien for aabenraa.dk her

  • Læs op

Indhold

    Digitalisering fylder meget i Aabenraa Kommune. Byrådet har i vækststrategien lagt op til, at digitalisering og teknologi de kommende år skal i fokus. Med fokus på digitale kompetencer som fundament og springbræt og med nøgleord som dialog, åbenhed, behov, værdi og fællesskab vil digitale redskaber og teknologiske løsninger i fremtiden være med til at skabe Det Gode Liv i Aabenraa Kommune.

    Aabenraa Kommunes hjemmeside og forskellige institutionssider er borgernes digitale møde med kommunen, og den spiller en nøglerolle i den stigende digitale udvikling. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden og de individuelle institutionssider er brugervenlige og opdaterede, så borgere og virksomheder har nem adgang til den information og de selvbetjeningsløsninger, de har brug for.

    Webstrategien 2022-2025 består af en tre fokusområder og dertilhørende principper, der skal bruges til at skabe retning for webarbejdet i Aabenraa Kommune, og benyttes til at koordinere initiativer og indstillinger fra Webredaktionsudvalget (WRU). Strategiens indhold er dels formuleret på baggrund af forhenværende webstrategi (2018-2020), med hensyn til ”Det Gode Liv”, og dels på baggrund af input fra medlemmer af WRU, der er centrale for webarbejdet på tværs af Aabenraa Kommunes forvaltninger, og andre, der arbejder med andre relevante tværorganisatoriske initiativer og strategier.

    Strategien omfatter aabenraa.dk og ca. 60 institutionssider der er supporteret af IT-afdelingen.