Nyt fra Aabenraa kommunes hygiejnekoordinator

I arbejdsmiljøgruppen i Staben har vi modtaget nedenstående anbefaling fra kommunes hygiejnekoordinator, t.o.

 • Læs op

Indhold

  Smitte gennem luft, Statens Serum Institut har udarbejdet et konsensusnotat

  Erfaringer har vist, at risiko for smitte gennem luft hænger sammen med forhold som graden af: fysisk aktivitet fx sang, træning og fitness-udøvelse, afstand imellem personer og tilstedeværelse af mange personer, børn og voksne i små rum med dårlig udluftning.

  Luftvejsvirus smitter via udskillelse af sekreter fra luftvejene. Luftvejssekretet består overvejende af: Væskeholdigt materiale (dråber), luftholdigt materiale (aerosoler). 

  Smitte via luften sker, når dråberne / aerosolerne inhaleres af en anden person eller kommer direkte i kontakt med slimhinderne i næse, mund eller øjne. 

  Der bør derfor være øget fokus på luftkvaliteten indendørs, især hvor mange personer, børn og voksne opholder sig. Øget luftskifte gennem mekanisk ventilation eller hyppig udluftning via vinduer og døre kan bidrage til at forebygge luftbåren smitte. 

  Tag ovenstående med i jeres overvejelser når i planlægger aktiviteter indendørs for borger og medarbejdere, vurder: 

  Hvor mange kan vi være i dette rum? Planlæg udluftning og overhold planlægningen. 

  I personalerum og til møder i perioder med megen smitte – overvej, hvorledes kan vi minimere smitte?

  Virussen kan også overføres via forurenede hænder (kontaktsmitte) eller kontakt med inficerede overflader (indirekte kontaktsmitte). 

  Ventilation og udluftning bør derfor også kombineres med generelle infektionshygiejniske forholdsregler som:

  Afstand, håndhygiejne, rengøring, eventuelt brug af værnemidler og desinfektion af omgivelserne. 

  OBS: Ved luftvejsinfektioner som mæslinger og skoldkopper dannes små, tørrede dråber (dråbekerner), som kan svæve i luften i længere tid og dermed smitte over længere afstande.

  Hvis du vil læse mere, Statens Serum Institut, Konsensusnotat om smitte gennem luft