IT

IT-afdelingen består af fire enheder: IT-Drift, IT-Helpdesk, IT-Digitalisering og IT-Udbudsenheden.