Mini-trivselsundersøgelse

For at styrke vores arbejdsmiljø og skabe en endnu bedre trivsel for vores dygtige medarbejdere, introducerer Personaleafdelingen nu en mulighed for at gennemføre en mini-trivselsundersøgelse. Denne undersøgelse er tænkt som et supplement til den større trivselsundersøgelse, som gennemføres hvert 2. år.

 • Læs op

Indhold

  Formål:

  Mini-trivselsundersøgelsen er bygget op på samme måde som den store trivselsundersøgelse og er tænkt som et supplement hertil. Den giver dig mulighed for at indsamle vigtige input og skabe et bedre grundlag for at træffe beslutninger, der gavner både medarbejdere og organisationen som helhed.
  Den giver dig mulighed for at få viden om den aktuelle status og udvikling af dine medarbejderes generelle trivsel, arbejdsmiljø, osv.


  Undersøgelsens Indhold:

  Undersøgelsen er kort og koncentreret, og den vil tage ca. 5-10 minutter for dine medarbejdere at udfylde. Den er struktureret på samme måde som den større trivselsundersøgelse og omfatter spørgsmål om forskellige aspekter af arbejdspladsen, herunder arbejdsmiljø, kommunikation, arbejdsbyrde og personlig trivsel.


  Anonymitet og Fortrolighed:

  Vi ønsker at sikre, at medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres ærlige mening. Derfor er undersøgelsen fuldstændig anonym, og svarene vil blive behandlet fortroligt.


  Fremgangsmåde:

  Ønsker du at gennemføre en mini-trivselsundersøgelse, skal du skrive til Dataenheden. Herefter bliver du kontaktet for nærmere koordinering og gennemførelse af undersøgelsen. Når undersøgelsen er gennemført, modtager du en rapport med resultaterne af undersøgelsen på et aggregeret niveau. Rapporten består af grafer og tabeller uden nærmere analyse af data.

  Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information om undersøgelsen, er du velkommen til at skrive til Dataenheden.