Personalekontoret

Få overblik over medarbejderne i Personalekontoret

Bente Bjørn Jensen, kontorleder 
Telefon 7376 7750 / 4023 7147 ; mail bbj@aabenraa.dk

Personalekonsulenter:

 • Yder faglig og juridisk rådgivning og sparring til kommunens ledere   
 • Sagsbehandling i personalesager såsom afskedigelser, sygefravær, tjenstlige samtaler, forflyttelser og virksomhedsoverdragelse m.m. 
 • Foretager overenskomstfortolkninger  
 • Kontakt og forhandling med de faglige organisationer, herunder medvirke til forhandling af tværgående forhåndsaftaler  

Mette Schlüter Duborg  
Tlf.  7376 7165; mail msdu@aabenraa.dk

Mette Engesgaard  
Tlf. 7376 7161; mail meng@aabenraa.dk

(John) Alexander Vestergaard Bork

Tlf. 7376 7160; mail jabo@aabenraa.dk

 

Vakant (forebyggelse sygefravær)

Tlf. 7376  xxxx, mail: xxx@aabenraa.dk

 

Se her, hvem der er personalekonsulent for dit område.

Udviklingskonsulenter:

Udviklingskonsulenterne har hver deres opgaveportefølje. Se derfor opgaver for hver enkelt konsulent for at se, hvem du skal kontakte.  

Anja Holl Knæhus, udviklingskonsulent 
Tlf. 7376 7155; mail ahk@aabenraa.dk 

 • Lederrekruttering
 • Før-lederafklaringsforløb
 • Strategiske rekrutteringstiltag
 • Mentorordning
 • Diverse udviklingsopgaver

Annette Havmand, udviklingskonsulent 
Tlf. 7376 7162; mail ahav@aabenraa.dk

 • Rekruttering/HR Manager
 • Lederrekruttering
 • Før-lederafklaringsforløb
 • Masterclass
 • Kontorelever (ansættelse og uddannelse) 
 • Praktikforløb for professionsbachelorer
 • Praktikanter fra folkeskolen og handelsskolernes grundforløb samt AC-praktikanter
 • Diverse udviklingsopgaver

Elsebeth H. Troelsgaard, udviklingskonsulent 
Tlf. 7376 7434; mail ehtro@aabenraa.dk

 • Konceptudvikling
 • Medarbejderportal
 • Diverse udviklingsopgaver
 • WRU-medlem

Pia Ravn, udviklingskonsulent
Tlf. 7376 8976 / 2935 9329, prav@aabenraa.dk

 • Rekruttering/HR Manager
 • Projektmodel for Aabenraa Kommune
 • Ny leder i Aabenraa Kommune
 • Lederevaluering
 • Masterclass
 • Erfaringsopsamling ved lederfratrædelser
 • Forskningens Døgn
 • Medarbejderfest
 • Diverse udviklingsopgaver

Arbejdsmiljø, MED, arbejdsskader, trivselsordning, medarbejderarrangementer: 

Annemette Lindvang, administrativ medarbejder
Tlf. 7376 7756; mail: ali@aabenraa.dk

 • Rekruttering/HR Manager
 • MED- og arbejdsmiljøuddannelserne
 • Betjening af HMU
 • Motionsløb o.l.
 • MED- og arbejdsmiljøkonference
 • Feriefonden

Conny Boe Sørensen, arbejdsskadekonsulent 
Tlf. 7376 7163; mail cbs@aabenraa.dk

 • Arbejdsskadeadministration og SafetyNet
 • Trivselsordningen
 • IT-superbruger
 • Underviser i Acadre og IT
 • Regres

Klaus Moldt, MED- og Arbejdsmiljøkonsulent

Tlf. 73 76 71 68, mobil: 51 62 16 58, mail: kmold@aabenraa.dk

 • Aktiviteter inden for arbejdsmiljø   
 • Strategiudvikling for det overordnede arbejde med MED og arbejdsmiljø
 • Undervise på MED-uddannelsen og andre efteruddannelser indenfor MED-området  
 • Faglig sparring og understøtte kommunes ledere indenfor arbejdsmiljø 
 • Kontakt til Arbejdstilsynet
 • Facilitere processer omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Louise Baad Ellekjær Jensen , MED- og Arbejdsmiljøkonsulent

Tlf. 73 76 77 01, mobil: 23 36 27 70, mail: lobj@aabenraa.dk

 • Aktiviteter inden for arbejdsmiljø   
 • Strategiudvikling for det overordnede arbejde med MED og arbejdsmiljø
 • Undervise på MED-uddannelsen og andre efteruddannelser indenfor MED-området  
 • Faglig sparring og understøtte kommunes ledere indenfor arbejdsmiljø 
 • Kontakt til Arbejdstilsynet
 • Facilitere processer omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Kontaktperson

Elsebeth Hammelsvang Troelsgaard - Udviklingskonsulent
Staben / Personaleafdelingen / Personalekontoret
Tlf. 73767434 - ehtro@aabenraa.dk