Afgørelser

Her kan du få hjælp og vejledning, når du skal skrive en afgørelse.

 • Læs op

Indhold

  Fuldt imødekommet anmodning
  Ansøger får de oplysninger, der er anmodet om. Der er ikke behov for klagevejledning.

  Delvist imødekommet anmodning
  Der er noget af anmodningen, der ikke kan udleveres. Enten fordi kommunen ikke har et dokument med det, der spørges til, eller fordi der oplysninger/dokumenter/sager, der er undtaget for aktindsigt jf. lovgivningen. Du skal her oplyse årsagen til, at anmodningen er delvist imødekommet, og henvise til den lov, der er brugt. Du skal ligeledes have en klagevejledning med i afgørelsen.

  Anmodningen kan ikke imødekommes/afslag
  Det, der er anmodet om, eksisterer ikke som dokument hos kommunen, eller også er det undtaget for aktindsigt. Du skal oplyse årsagen til, at der gives afslag, og henvise til den lov der er brugt. Du skal have en klagevejledning med i din afgørelse.

  Eksempler på afgørelser

  Du har den "dato" anmodet om aktindsigt i XXXX.

  Din anmodning er fuldt imødekommet og akterne følger herefter.

   

  Du har den "dato" anmodet om aktindsigt i XXXX.

  Din anmodning er delvist imødekommet, idet der er undtaget XXXX - jf. ????lovens § YY.

  Klagevejledning...

  Du har den "dato" anmodet om aktindsigt i XXXX.

  Aabenraa Kommune har desværre ikke dokumenter indeholdende de oplysninger, du efterspørger jf. offentlighedslovens § 7. Der er således ikke dokumenter at give aktindsigt i. Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde nye dokumenter for at imødekomme en anmodning om aktindsigt. Anmodningen imødekommes derfor ikke.

  Klagevejledning....

   

  Du har den "dato" anmodet om aktindsigt i XXXX.

  Din anmodning kan ikke imødekommes.

  Vi kan oplyse, at der ikke er ret til aktindsigt i sager/dokumenter/oplysninger om XXXX, jf. § XX i XX-loven

  Vi lægger vægt på, at det, du har søgt om aktindsigt i, er omfattet af sager/dokumenter/oplysninger om ... , idet der er undtaget XXXX - jf. ????lovens § YY.

  Klagevejledning...

   

  Eksempel:

  Du har søgt om aktindsigt i [navn på en borger]'s revalideringssag.

  Din anmodning kan ikke imødekommes.

  Vi kan oplyse, at der ikke er ret til oplysninger om enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske forhold, jf. § 30, nr. 1, i offentlighedsloven.

  Vi lægger vægt på, at en oplysning om, hvorvidt der eksisterer en revalideringssag, er en oplysning, der er omfattet af begrebet "enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske forhold"

  Vi skal, jf. offentlighedslovens § 38, stk. 1, orientere dig om, at du har mulighed for at indbringe vores afgørelse for den kommunale tilsynsmyndighed – Ankestyrelsen.

  Såfremt du ønsker det, bedes du fremsende klagen til Aabenraa Kommune. Hvis din klage ikke giver Aabenraa Kommune anledning til at ændre afgørelsen, sender vi din klage, herunder afgørelsen og sagens øvrige akter til den kommunale tilsynsmyndighed, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2.