Hvem anmoder om aktindsigt?

Alle har ret til at anmode om aktindsigt. Det kan være en borger, et firma, en journalist eller en helt fjerde. Læs nærmere om de forskellige her.

 • Læs op

Indhold

  Hvem er ansøger?

  Vil typisk være en anmodning i en specifik personlig sag eller de informationer Aabenraa Kommune har om vedkommende. Men borgere kan også søge om aktindsigt i emnesager, der ikke er personlige.

   

  En borger kan også have en partsrepræsentant. Her er det vigtigt, at vi har en gældende fuldmagt, der giver den adgang, anmodningen omhandler.

  Er den, der optræder på partens vegne, advokat eller medlem af en stand, der inden for det pågældende sagsområde typisk optræder som partsrepræsentant, vil der ikke i almindelighed være grund til at forlange dokumentation for fuldmagtsforholdet. Det kan være en landinspektør i en sag om byggetilladelse, en landboforening i en sag om husdyrgodkendelse eller en socialrådgiver i en fagforening i en sag om revalidering.

  Når en journalist anmoder om aktindsigt er det god skik at svare hurtigst muligt. Dette gælder især, hvis det er et massemedie, da det kan have en samfundsrelevans i øjeblikket, og derfor skal behandles så hurtigt vi kan.

   

  Et medlem af byrådet har ret til sagsindsigt. Du kan se nærmere om dette her.

  Et firma eller en repræsentant for et firma kan også søge om aktindsigt. 

   

  Det er også muligt for personer med bopæl uden for Danmark, at anmode om aktindsigt. De behandles på samme måde som en ansøger bosiddende i Danmark.