Hvis der klages

Vejledning til hvis ansøger klager over din afgørelse.

 • Læs op

Indhold

  Hvis ansøger klager over det (delvise) afslag, skal du hurtigst muligt tage stilling til, om klagen giver dig anledning til at ændre afgørelsen.

  Hvis afgørelsen fastholdes, skal du videresende klagen, den fornyede vurdering sammen de akter, der er undtaget for aktindsigt til klageinstansen. Hvis der er meddelt delvist aktindsigt, kan man også medsende de akter, der er meddelt aktindsigt i.  

  Hvis afgørelsen ændres, skal vi hurtigst muligt tage stilling til sagen igen, og følge de anvisninger som klageinstansen har givet os. 

  Claus Hansen
  Sekretariat og Jura

  Claus Hansen

  Chefjurist

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767039

  E-mail: chan@aabenraa.dk

  Sekretariat og Jura

  Stella Bøttger

  Jurist

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767804

  Mobil: 29254622

  E-mail: sboe@aabenraa.dk