Forvaltningsloven

Loven tager anvendelse (FVL § 9), når ansøger er part i en afgørelsessag.

 • Læs op

Indhold


  En forvaltningsretlig afgørelse kan være:

  • Afgørelse
  • Beslutning
  • Kendelse
  • Tilladelse
  • Bevilling
  • Dispensation
  • Opkrævning
  • Forbud
  • Påbud

  Der kan anmodes om løbende aktindsigt i en sag. Det er den specifikke sagsbehandler/afdeling, der sørger for denne del.

  En part er en person med retlig, individuel, væsentlig og direkte interesse i sagens udfald.

  Fx:

  • Ansøgere
  • Klagere, der er klageberettigede
  • Forældremyndighedsindehavere
  • Personer/virksomheder til hvem et krav om påbud eller forbud retter sig til