Miljøoplysningsloven

 • Læs op

Indhold

  Miljøoplysningsloven tages i brug, når en anmodning om aktindsigt angår en miljøoplysning.

  Loven gælder for alle offentlige myndigheder, der er omfattet af § 1 i Offentlighedsloven, og gælder for alle oplysninger, der tolkes som en miljøoplysning, hvilket er defineret meget bredt.

  En miljøoplysning kan for eksempel være en oplysning om tilstanden i luft, vand, jord, men kan også være oplysninger, der vedrører administrative foranstaltninger så som politikker, lovgivning, planer, hvis foranstaltningen påvirker, eller kan påvirke miljøelementer.

  NYTTIGT LINK

  Miljøoplysningsloven