Bygninger

Her kan du finde oplysninger omkring placering af affaldscontainere samt faktaark vedr. sikringsforanstaltninger: bl.a. info om passiv brandsikring og varmt arbejde.

 • Læs op

Indhold

  Krav til placering af containere

  Containerne skal være placeret minimum 5 meter fra bygninger/bygningsdele (dvs. udhæng, overdækninger, skure, udhuse m.m.)

  Containerne skal være fastlåst på stedet, de må ikke kunne flyttes.

  Eksempler på løsninger:

  • Aflåst containergård
  • Separat aflåst skur/bygning med bygningsdele svarende til BS60 (gulv, væg og loft).

  Afstandskravet på 5 meter, gælder kun v. max 10 containere.

  Afstandskrav forøges til 10 meter:

  • Ved klynger med mere end 10 containere
  • Store stålcontainere
  • Hvor der forefindes brandbart oplag

  Klynger af mere end 10 containere, skal placeres i affaldsgård med fx stålhegn på ca. 1 meters højde.

  Containerne placeres langs hegnets yderkant, så de kan fyldes udefra.

  Affaldsgården skal være sikret med en låge, som er aflåst med en trekantsnøgle.

  OBS! Manglende dokumentation for korrekt placering af affaldscontainere, vil ved brand udløse en ekstra selvrisiko på 500.000 kr., som den pågældende afdeling vil blive opkrævet!

  HUSK

  • Affaldscontainere må ikke stå op ad bygninger m.m.
  • Affaldscontainere må ikke kunne flyttes
  • Smid ikke affald ved siden af affaldscontainere
  • Sørg for, at affaldscontainere bliver tømt en ekstra gang op til ferier
  • Sørg for, at det er pænt, rydeligt og oplyst omkring affaldscontainere
  • DBI´s brandtekniske vejl. nr. 29 skal overholdes

  Hvis det ikke er muligt, at overholde afstandskravene, kræver dette en særlig tilladelse/godkendelse fra Forsikringsselskabet.

  Kontakt Dorthe, Team Forsikring, herom – eller ved brug for vejledning. E-mail: dmf@aabenraa.dk – tlf. 73 76 76 05.