Baggrunden for Digital Post

Pr. 1. november 2013 blev det obligatorisk for alle virksomheder, og for borgerne den 1. november 2014 at kunne modtage digital post fra det offentlige. Alle, der ikke har søgt om fritagelse, har fået tildelt en digital postkasse.

 • Læs op

Indhold

  Baggrunden for Digital Post

  Pr. 1. november 2013 blev det obligatorisk for alle virksomheder, og for borgerne den 1. november 2014 at kunne modtage digital post fra det offentlige. Alle, der ikke har søgt om fritagelse, har fået tildelt en digital postkasse.

  Baggrunden for digital post

  Folketinget vedtog i juni 2012 lov om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Digital post blev obligatorisk for alle virksomheder i Danmark den 1. november 2013, og for borgerne den 1. november 2014.

  Overgangen til Digital Post er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi "Den digitale vej til fremtidens velfærd" (2011- 2015), hvormed Regeringen, kommuner og regioner blandt andet har besluttet, at skal det være slut med brevpost, som vi kender det. Frem mod 2015 forventes det, at 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder også bliver det. Det betyder, at breve fra myndigheder til borgere eller virksomheder, så vidt muligt skal sendes digitalt.

  Digital Post er en service på de fællesoffentlige portaler: borger.dk og Virk.dk. Det giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder. Borgerne kan desuden tjekke deres post på e-Boks.dk.

  LÆS MERE HER

  e-Boks tilbyder virksomheder, myndigheder og private en effektiv, sikker og brugervenlig platform til digital dialog, forsendelse og opbevaring af vigtige dokumenter.  

  Om Digital Post, e-boks, virk.dk og borger.dk

  Digital Post er en løsning, hvor du kan modtage digital post fra offentlige myndigheder. Løsningen leveres af e-Boks A/S og er tæt integreret med e-Boks. Det betyder, at borgere og virksomheder kan se deres digitale post fra offentlige myndigheder både på borger.dk hhv. Virk.dk og e-Boks.dk.

  Digital post fra det offentlige er med andre ord synligt via begge kanaler. Det er op til dig, hvor du vil læse din post.

  Du kan læse mere om Digital Post på http://www.borger.dk/om-digital-post

  Virk.dk er en offentlig webportal, udviklet i samarbejde mellem de erhvervsrettede offentlige myndigheder. Siden fungerer som en digital indgang for virksomhederne til det offentlige og giver adgang til mere end 1.300 typer af indberetninger. Driften af Virk.dk varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

  Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen blev lanceret første gang i januar 2007, og version 3 af borger.dk blev offentliggjort i juni 2012. Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

  Præsentation af e-boks

  RELATERET INDHOLD