Fordelingsmotor for sikker post

Vi har i Aabenraa Kommune en fordelingsmotor til sikkermail, hvor vi kan sætte en regel op som betyder, at mailen går udenom hovedpostkassen og leveres direkte til den funktions- eller gruppe mailadresse I ønsker.

 • Læs op

Indhold

  Fordelingsmotor for sikker post

  Vi har i Aabenraa Kommune en fordelingsmotor til sikkermail, hvor vi kan sætte en regel op som betyder, at mailen går udenom hovedpostkassen og leveres direkte til den funktions- eller gruppe mailadresse I ønsker.

  Det skal der til!

  Der er et par forudsætninger for at I kan få lavet en fordelingsregel af sikker post:

  • Gælder kun for krypteret og signeret sikker mails
  • Afleveres kun til funktions- eller gruppemailadresser der har mindst 3 sagsbehandlere
  • Der skal anvendes enslydende tekst i emne- eller afsenderfelt