Trivselsundersøgelse

Trivselsunder­søgelse

Her kan du læse om trivselsundersøgelse i Aabenraa Kommune, og se totalrapporter fra tidligere års trivselsundersøgelser.

I Aabenraa Kommune gennemfører vi en trivselundersøgelse hvert andet år.

Formålet med trivselmålingen er, at skabe dialog og udvikling af trivslen på den enkelte arbejdsplads. Det er således ikke selve målingen der er i fokus, men snarer den efterfølgende dialog og inspiration til indsatsområder samt den efterfølgende udviklingsproces.

Det er den enkelte leders ansvar at medarbejderne trives på deres arbejdsplads, men lederen har samtidig behov for, at medarbejderne samarbejder og inddrages, således at der opstår et fælles ansvar for trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Målingen danner baggrund for at den enkelte arbejdsplads kan afholde dialogmøder, hvor der blandt andet kan tales om, hvorfor vi har svaret som vi har, og hvad der kan gøres for at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet.

Her kan du læse Vejledning vedr. aktindsigt i trivselsmålinger og lederevaluering.

Levering af Rapporterne:

Den 26. oktober 2020 vil alle trivselsundersøgelsesrapporterne blive leveret via en portal, leveret af Enalyzer. Her vil alle lederne have adgang til arbejdspladsens rapport.

Forstå rapporten:

Forklaring på spørgsmålenes betydning

Vejledning til kommunikation på arbejdspladsen efter trivselundersøgelsen:

Kommunikation efter trivselundersøgelse

 

TIDLIGERE ÅRS TRIVSELSUNDERSØGELSER: 

Nedenfor kan du læse totalrapporterne fra tidligere års trivselsundersøgelser i Aabenraa Kommune:

Kontaktperson

Louise Baad Ellekjær Jensen - Med- og arbejdsmiljøkonsulent
Tlf. 73767701 - lobj@aabenraa.dk

Kontaktperson

Klaus Moldt - Med- og arbejdsmiljøkonsulent
Tlf. 73767168 - kmold@aabenraa.dk