Formål med før-lederafklaringsforløbet

Medarbejderen får mulighed for at afklare sin interesse i en karriere som leder. Medarbejderen bliver ikke uddannet til at bestride en lederstilling og får ikke et særligt løfte om at få en lederstilling i Aabenraa Kommune.

  • Læs op

Indhold