Sådan spotter du et ledertalent

Før-lederafklaring er en fælles opgave for organisationen.

 • Læs op

Indhold

  Som leder kan du være med til at sikre den næste ledergeneration ved at opfordre en egnet medarbejder til at deltage i før-lederafklaring. Det handler om, at du som leder er opmærksom på, om du ser en medarbejder, der kunne være egnet i en ledelsesposition.

  Der findes ingen konkret opskrift på en medarbejder med lederpotentiale, men det skal ses i lyset af:

  • Organisationens strategiske behov og udfordringer på kort og lang sigt.
  • Medarbejderens personlige kompetencer og motivation.
  • Medarbejderens eget ønske og drive til ledelsesarbejdet. 

  Tips til at spotte et lederpotentiale
  Hvordan spotter du medarbejderen, som du kan sende til før-lederafklaring? Der er ikke en færdig tjekliste, men nogle bud kunne være, at medarbejderen:

  • har en naturlig autoritet og har nemt ved at skabe følgeskab. Det handler ikke kun om ekstroverte mennesker, men lige såvel introverte. 
  • overrasker dig konstruktivt, sætter barren højt, finde nye veje og idégenerer ift. opgaveløsningen.
  • påtager sig et stigende ansvar og formår at leve op til det.
  • ville kunne overtage nogle af dine opgaver, hvis det blev nødvendigt.
  • er faglig engageret og kan smitte andre med sit engagement.
  • kan løfte blikket fra opgaven og sætte den ind i en større sammenhæng, der giver en dybere mening.
  • har situationsfornemmelse og gode relationelle kompetencer.
  • er ambitiøs og vil gerne lære mere.
  • kan arbejde med det komplicerede, udrede og kortlægge vanskelige sammenhænge på en logisk måde og sætte dem ind i en meningsfuld forståelsesramme.

  Dette er en række tips og husk; Det er ikke nødvendigvis de fagligt dygtigste, der bliver de bedste ledere.

  Tal om før-lederafklaring til MUS-samtalen
  Hvis du ser en medarbejder, der kunne have potentiale for ledelse, så tal med vedkommende om det til den næste MUS-samtale.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk