Indhold i før-lederafklaringsforløbet

Før-lederafklaringsforløbet består af seks aktiviteter hen over et år.

 • Læs op

Indhold

  Elementer i før-lederafklaringsforløbet

  Formål: Drøfte hvordan lederen kan understøtte medarbejderen i at blive afklaret.

  Indhold: Forud for første workshop har deltager og leder en dialog om forventninger til forløbet og nærmeste leders rolle.

  Der er udarbejdet et værktøj til samtalen.

  Varighed: 1 time.

  Ansvarlig: Deltager og egen leder aftaler selv tidspunktet.

  Formål: At afprøve aspekter af lederrollen så erfaringerne kan danne udgangspunkt for drøftelse til mentorsamtalen.

  Indhold: Opgaven defineres ud fra nogle ledelsesmæssige perspektiver, hvor medarbejderen udfordres på det at have ansvar som leder i hverdagen. Det kan være en selvstændig opgave eller en del af en samlet opgave, hvor der kan uddelegeres ansvar af en mindre del. Opgaven behøves ikke nødvendigvis at løses fuldt ud i den periode, hvor medarbejderen er på forløbet, selvom det vil være optimalt. 
  Alternativt kan der defineres nogle konkrete mål og forventninger til udbyttet ved forløbets afslutning, og ved mentorsamtalen kan medarbejderen kvalificere sin målsætning for det videre forløb.
  Opgaven kobles til ledelsesgrundlaget og de personalepolitiske værdier for at give kendskab til og indsigt i disse styringsværktøjer. 

  Ansvar: Medarbejder og medarbejders leder. Der er mulighed for sparring med en konsulent fra Personaleafdelingen.

  Tidspunkt: Fastlægges forud for forløbets start eller eventuelt efter tilbagemeldingen på personprofilen.

  Formål: Medarbejderen får et indblik i, hvilke opgaver der ligger i rollen som leder og kompetencer vedkommende vil skulle arbejde på at opnå for at leve op til ledelsesgrundlaget.

  Indhold: Ledelsesgrundlaget er en fælles ramme for og forventning til ledelse i Aabenraa Kommune. Der lægges op til en diskussion af, hvordan man aktivt arbejder med egne styrker og svagheder for at kunne leve op til ledelsesgrundlaget.

  Dagsorden til dagen:

  • Præsentation af formålet med forløbet.
  • Oplæg ved en af Aabenraa Kommunes direktører
  • Introduktion til konkrete opgaver for ledere.
  • Drøftelse af hvordan medarbejder/ledere skaber sammenhæng mellem de krav, der er til ledelsesrollen og de kompetencer man sætter i spil som person.

  Varighed: 3,5 timer.

  Ansvarlig: En direktør fra Aabenraa Kommune og en konsulent fra Personalekontoret.

  Formål: Medarbejderen reflekterer over egne styrker og svagheder i rollen som leder.

  Indhold: Medarbejderen får tilbagemelding på en People Tools personprofil som vedkommende udfylder på forhånd. Der tages udgangspunkt i personprofilen og tilbagemelding gennemføres af en konsulent fra Personalekontoret.

  Varighed: 1 ½ time.

  Ansvarlig: Konsulent fra Personalekontoret.

  Formål: Medarbejderen får afprøvet, hvilke udfordringer rollen som leder kan byde på. Det giver medarbejderen et billede af, om vedkommende kan se sig selv håndtere dilemmaer i rollen som leder.

  Indhold: Medarbejderen deltager i en workshop sammen med op til 8 andre før-ledere. Her bliver de bliver præsenteret for en række ledelsesmæssige dilemmaer, som de skal forholde sig til.

  Varighed: 2 dages internat.

  Ansvarlig: Training Gallery.

  Formål: Medarbejderen bliver afklaret om fremtidige karriereønsker.

  Indhold: Medarbejderen får mulighed for at vende erfaringer fra forløbet med en ekstern mentor. I mentorsamtalen tages der udgangspunkt i karriereankret. Mentorerne er konsulenter fra Training Gallery som har ledelseserfaring.

  Varighed: 1 time samt forberedelse for medarbejderen.

  Ansvarlig: Training Gallery.

  At få erfaring fra en praktisk ledelsesmæssig opgave.

   

  Formål: Lederen er opmærksom på medarbejderens karriereønsker.

  Indhold: Forløbet afsluttes med en samtale med egen leder om erfaringerne fra forløbet, hvor de praktiske og teoretiske erfaringer medarbejderen har gjort sig, bliver diskuteret og sat i perspektiv. Samtidig bliver de fremtidige forventninger drøftet.

  Der er udarbejdet en skabelon til samtalen.

  Varighed: 1 time. Medarbejder og egen leder aftaler tidspunktet.

  Ansvarlig: Deltager og egen leder aftaler selv tidspunktet.