Sådan spotter du et ledertalent

Sådan spotter du et ledertalent

Før-lederafklaring er en fælles opgave for organisationen.

Som leder kan du være med til at sikre den næste ledergeneration ved at opfordre en egnet medarbejder til at deltage i før-lederafklaring. Det handler om, at du som leder er opmærksom på om du ser en medarbejder, der kunne være egnet i en ledelsesposition.

Der findes ingen opskrift på en med arbejder med lederpotentiale. Men det skal ses i lyset af:

 • Organisationens strategiske behov og udfordringer på kort og lang sigt.
 • Medarbejderens personlige kompetencer og drive.

 

Tips til at spotte et lederpotentiale

Hvordan spotter jeg medarbejderen, som jeg kan sende til før-lederafklaring? Der er ikke en færdig chekliste men nogle bud kunne være at medarbejderen:

 • har en naturlig autoritet, og har nemt ved at få andre med sig. Det handler ikke om at være den, der ”råber højest”, for det kan ligeså godt være den stille type, der bare får tingene til at ske på sin egen måde
 • overrasker dig gentagne gange konstruktivt i opgaveløsningen ved at løfte overliggeren, finde nye veje og idégenerere
 • påtager sig et stigende ansvar og formår at leve op til det
 • ville kunne overtage nogle af dine opgaver, hvis det blev nødvendigt
 • er faglig engageret og kan smitte andre med sit engagement
 • kan løfte blikket fra opgaven og sætte den ind i en større sammenhæng, der giver en dybere mening
 • har situationsfornemmelse og gode sociale kompetencer
 • er meget ambitiøs og vil gerne lære mere
 • kan arbejde med det komplicerede, udrede og kortlægge vanskelige sammenhænge på en logisk måde og sætte dem ind i en meningsfuld forståelsesramme.

Dette er en række tips og husk, at det ikke nødvendigvis er de fagligt dygtigste, der bliver de bedste ledere.

 

Tal om før-lederafklaring til MUS-samtalen

Hvis du ser en medarbejder, der kunne have potentiale for ledelse, så tal med vedkommende om det til den næste MUS-samtale.

Kontaktperson

Annette Havmand - Udviklingskonsulent
Tlf. 73767162 - ahav@aabenraa.dk