Fravær ved barnets sygdom

Information om barnets 1. og 2. sygedag samt hospitalsindlæggelse med barn

Indhold

  FRAVÆR VED BARNETS SYGDOM - Her finder du information om, hvilke rettigheder dine medarbejdere har ved barnets sygdom.

  Ifølge overenskomst/aftale KAN medarbejderen gives hel eller delvis tjenestefrihed på barnets 1. og 2. sygedag.

  Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Barnet er under 18 år
  • Har ophold hos medarbejderen
  • Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet
  • Friheden er forenelig med forholdene på arbejdspladsen
  • Ved bevilling af frihed indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter
  • Hovedformålet med friheden er at medarbejderen kan finde pasning til sit barn
  • Ved misbrug kan du inddrage medarbejderens adgang til tjenestefrihed når barnet er syg.

  Der udbetales sædvanlig løn dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

  Indlæggelse med barn
  Medarbejderen har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn (under 14 år) indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse. Det gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Gælder ikke ved ambulante indlæggelser.

  Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af

  • Fravær for begge forældre tilsammen ikke overstiger 10 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. 
  • På din opfordring skal medarbejderen aflevere dokumentation for hospitalsindlæggelse.